Hei!

Tämä koskee Sinua, joka A) olet jo mukana Työ2.0Labin fasilitoijaverkostossa B) olet kiinnostunut tulemaan mukaan.

Työ 2.0 Labin fasilitoijaverkosto koottiin aikanaan tukemaan Labissä pidettävien työpajojen toteutusta. Verkostoon mukaan ilmoittautuneet saivat valmennusta mm. palvelumuotoiluun ja systeemiseen ajatteluun. Samalla he sitoutuivat antamaan omaa työpanostaan yhteiseen käyttöön.

Fasilitoijana paitsi kartutat kokemustasi fasilitoinnista saat mahdollisuuden oppia kulloinkin fasilitoinnin kohteena olevasta asiasta. Labissä tähän asti työstettyjä teemoja ovat olleet esim. kestävä kaupunki, innovaatiopolitiikka, julkisen hallinnon strategia, tulevaisuuden SOTE-keskus, hyvinvointitalous, tulevaisuuden lapsipolitiikka, valmentavan johtamisen työote sekä ilmasto- ja energiapolitiikka.

Nyt haluamme kartoittaa nykyisten fasilitoijaverkostolaisten tilannetta ja houkutella mukaan myös uusia fasilitoijia!

Fasilitoijille tarjottavan valmennuksen / sparrauksen järjestämiseksi ja oikein kohdentumiseksi pyydämme ilmoittautumisia oheisen linkin kautta: Tästä kyselyyn!

Voit mielellään levittää viestiä myös omassa taustaorganisaatiossa tai verkostoissasi eteenpäin!

Yhteistyöterveisin,
Työ 2.0 Lab tiimi