Kipinkapin ekosysteemikouluun!

Onko käsissäsi ilmiö tai kehittämisprojektin aihio, jota on tarvetta työstää kevään 2022 aikana ekosysteemimäisesti monialaisessa, organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä yhdessä oppien? Jos vastaat kyllä, hakeudu ydinporukkasi kanssa Työ2.0 Labin ainutlaatuiseen Ekosysteemikouluun!

Ekosysteemikoulu on tarkoitettu julkisen sektorin tai sen rajapinnassa toimivien organisaatioiden edustajille / yhteiskunnallisille toimijoille. Sinulla ei vielä tarvitse ekosysteemikouluun ilmoittautuessasi olla täysin valmista, monen eri organisaation edustajista koostuvaa tiimiä tiedossasi. Jonkinlainen, poikkisektoriaalinen ydinporukka on kuitenkin syytä olla tiedossa ja ilmoittautumisvaiheessa. Tärkeintä on, että ilmiön tai kehittämisprojektin työstämiselle on aito tarve ja että olet valmis kokoamaan sen ympärille yliorganisatorista osaajajoukkoa.

Opintopolku

Koulussa kukin ryhmä työstää omaa ilmiötään sekä tapaamisissa että niiden välillä. Tapaamisia on yhteensä kuusi ja ne järjestetään aina aamupäivisin klo 9 – 12, lähtökohtaisesti Työ2.0Labissa ja tilanteen niin vaatiessa myös Teamsissä sekä muita mahdollisia alustoja hyödyntäen. Päivämäärät ovat:

 • 25.1.2022
 • 16.2.
 • 29.3.
 • 26.4.
 • 17.5.
 • 15.6.

Tavoitteena meillä on sekä auttaa teitä rakentamaan aidosti monialaisessa yhteistyössä omaa ekosysteemiänne että antaa valmiuksia organisaatioiden väliseen yhteiskehittämiseen. Prosessin aikana työstetään myös ekosysteemityöskentelyn käsikirja kaikkien virastojen ja Lab-kumppanien käyttöön. Käsikirja julkaistaan muodossa tai toisessa loppuvuonna 2022.

Ekosysteemikoulun alustaviksi teemoiksi on kaavailtu seuraavaa. Teemat voivat elää ja tarkentua matkan varrella osallistujista nousevien tarpeiden mukaan:

 1. Ekosysteemitoiminnan ABC
 • erilaiset ekosysteemit ja toimiminen niissä
 • ekosysteemin johtaminen
 • ekosysteemien kehittäminen

 

 1. Yhteiskehittämisen ABC
 • Miksi yhteiskehittää ja missä tilanteissa se toimii
 • Mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa ja mikä on oikeaa yhteiskehittämistä
 • Yhteiskehittämisen ”mindset”, asiantuntijalähtöisestä osallistavaan työskentelyyn

 

 1. Palvelumuotoilun ABC
 • Palveluajattelu ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti
 • Palvelumuotoilunprosessi ja -menetelmät
 • Mihin käyttää palvelumuotoilua

 

 1. Fasilitointi ja työpajatyöskentely
 • Fasilitoinnin perusteet
 • Miten toimia tuloksellisen fasilitaattorina
 • Työpajasuunnittelu vaiheittain ja sopivat menetelmät

 

 1. Pelilliset menetelmät asiakasymmärryksen ja palveluiden kehittämisessä
 • Pellillisyyden teoria, mistä on kyse ”Serious Gamingissa” sekä muotoilupeliajattelussa
 • Pelillisyys kehittämisen toimintatapana, miten toteuttaa pelillistä toimintamallia
 • Tutustumme muotoilupeleihin, mistä osista ne koostuvat ja miten ne toimivat käytännössä

 

 1. Yhteiskehittäminen ja tiedolla johtaminen
 • Laadullisen tutkimuksen ja analysoinnin perusaskeleet
 • Miten analysoida ja hyödyntää yhteiskehittämällä tuotettua dataa
 • Visuaalinen raportointi osana päätöksentekoa

 

 1. Palvelupolut ja palveluprosessit
 • Palveluprosessit ja palvelupolkuajattelu
 • Miten osallistamme asiakkaat palvelupolkujen ja palveluprosessien kehittämiseen
 • Mittarit – Miten saamme tietoa palveluiden toimivuudesta

Kumppanimme ekosysteemikoulussa on Vision Factory Oy, vastuullisena valmentajana Krista Keränen yhdessä tiiminsä kanssa. Kristan Cambridgen yliopistoon tekemä väitöskirja yhteiskehittämisestä, palvelumuotoilusta ja palveluinnovaatioista on luettavissa oheisesta linkistä An exploration of the characteristics of co-creation in the B2B service business (cam.ac.uk)

Miten mukaan

Mukaan mahtuu noin viisi – seitsemän tiimiä, joiden yhteisosallistujamäärä on maksimissaan 30. Jokainen tiimeistä työstää aitoa teemaansa eteenpäin. Tässä koulussa ette jää luokallenne, vaan työpajojen välillä on mahdollisuus saada myös tiimikohtaista sparrausta/mentorointia palveluntuottajalta.

 Ilmoittaudu siis tiimisi kanssa mukaan pikaisesti, kuitenkin viimeistään 17.1.2022 !

Työ2.0 Labin puolesta,

Liisa Virolainen ja Virpi Einola-Pekkinen

Ilmoittautuminen