Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ”Valtionhallinnon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja ilmiölähtöisyyteen”. Tämä antaa meille vahvan viestin jatkaa ekosysteemimäisen toimintamallin lanseerausta osaksi valtionhallinnon toimintatapoja.

Ensimmäisessä Ekosysteemikoulu 1.0:ssa työstettiin ekosysteemitoiminnan perusteita ja synnytettiin ”Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä” –työkalut valtiolla.fi –sivustolle: https://www.valtiolla.fi/ekosysteemit/. Toisella kierroksella lähdimme ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa” tarkoituksenamme vauhdittaa ekosysteemien syntymistä ja ”pois poteroista” –ajattelua. Molemmilla kerroilla mukana oli 11 tiimiä, jotka työstivät kukin omaa ilmiötään ja saivat siihen prosessin aikana sekä teoreettista että vertaistukea ja sparrausta kokeneemmilta ekosysteemitoimijoilta niin hallinnon sisältä kuin sen ulkopuoleltakin.

Syksyllä 2023 käynnistyvän prosessin tavoitteena on

  • tukea mukaan lähteviä tiimejä ilmiönsä työstämisessä ekosysteemimäisesti ja
  • parantaa ekosysteemimäisen toimintamallin leviämisen mahdollisuuksia ja valtavirtaistumisen edellytyksiä kytkeytymällä entistä vahvemmin myös uuden hallitusohjelman toimeenpanoon.

Substanssiasiantuntijoiden lisäksi haluamme kerryttää myös johdon, esihenkilöiden ja kehittäjien ymmärrystä ja valmiutta tarkastella ja kehittää eri ilmiöitä monipuolisessa, rajat ylittävässä yhteistyössä.

Mukaan otettavilta tiimeiltä edellytetään

  • Tahtotilaa työstää aitoa ongelmaa uudella tavalla, uusia yhteistyökumppaneita mukaan kutsuen ja uudenlaisia ratkaisuja etsien.
  • Sitoutumista itse- ja yhdessäohjautuvaan oppimisprosessiin, joka edellyttää tiimeiltä myös itsenäistä työskentelyä yhteisten tapaamisten välillä sekä Elävänä ekosysteemeissä -arvoa yhteiskehittämisestä -sivustolla olevien työkalujen hyödyntämistä.
  • Panosta sekä oman tiimin työn tulosten, että koko prosessin oppien ja oivallusten levittämiseen ja kytkemiseen muihin käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin.

Aikataulu ja sisällöt:

30.9. Hakeminen mukaan päättyy.

9.10. klo 9-12 Mikä on ekosysteemi? Mistä vaikuttavuus syntyy? Miten toimii ilmiölähtöinen julkishallinto?

20.11. klo 12.30 – 16 Tulevaisuusmuotoilu ekosysteemin synnyttämisen vauhdittajana.

11.12. klo 12.30 -16 Kokeileva ekosysteemitoiminta & kokeilujen skaalaus.

10.1.2024 klo 12.30 -16 Sadonkorjuu: Mitä saimme aikaan, mitä opimme yhdessä.

Jokaisen yhteistapaamisen välissä tiimit tekevät saamiaan välitehtäviä, saavat tukea mahdolliselta sparraajaltaan sekä työstävät ilmiötään itsenäisesti.

Tervetuloa yhteiselle inspiroitumis- ja oppimismatkalle!

Lisätietoa antavat: Liisa Virolainen (at)valtiokonttori.fi ja Virpi Einola-Pekkinen (at)gov.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoittautuminen