Siirtymämuotoilu eli Transition Design on kehittyvä tieteenala, joka yhdistää muutosjohtamista, systeemi-innovointia, muotoilua ja kestävyysajattelua. Sen avulla voidaan tunnistaa ja analysoida viheliäisiä ongelmia. Lisäksi se mahdollistaa prosessien ja yhteistyömuotojen luomisen myönteisten pitkän aikavälin yhteiskunnallisten muutosten saavuttamiseksi.

Tässä kahden tunnin työpajassa Zeynep esittelee siirtymämuotoilun perusperiaatteita ja case-kokemuksia valtioneuvoston kanslian ja 3 AMK-opiskelijoiden kanssa (Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia)

Esittelyn jälkeen pohdimme yhdessä, miten tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa Työ 2.0 Lab -yhteyksissä ja laajemmin hallinnossa.

Tilaisuuden tavoitteena on

  • Ymmärtää ekosysteemiyhteistyön merkitystä systeemisen muutoksen mahdollistamiseksi
  • Tutkia, miten muotoiluajattelua voidaan laajentaa tulevaisuus- ja systeemiajattelulla, jotta voidaan lähestyä kompleksisia viheliäisiä ongelmia
  • Oppia siirtymämuotoilun viitekehyksestä ja toisaalta tavoista, joilla toivotut tulevaisuuden visiot voivat auttaa tunnistamaan teitä niitä kohti

Kouluttaja Zeynep Falay von Flittner on kokenut muotoilujohtaja, jonka  visiona on vauhdittaa luovuudella muutoksia kohti kestävyyttä. Lisätietoa täältä:  https://www.zeynepfalay.com. 

Tilaisuus on englanninkielinen.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.1.

Työ 2.0 Lab -yhteisö

 

Työ 2.0 Lab on syntynyt unelmasta tehdä ja oppia asioita yhdessä, rajat ylittäen, ilmiölähtöisesti ja ihmiskeskeisesti. Onnistuaksemme tarvitsemme yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja tukevia rakenteita ja alustoja: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaaleja. Työ 2.0 Lab on kaikkien valtionhallinnossa työskentelevien sekä yhteistyökumppaniemme käytössä oleva yhteiskehittämisen alusta. Labin toiminnan kehittämisen takana on konsortio, johon kuuluvat Senaatti-kiinteistöt, Valtiokonttori, Valtori, HAUS ja VM. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/

 

 

Ilmoittautuminen