EU:n kestävän kasvun ohjelma (Green deal) tukee kestävyysmurrosta yhteiskunnassamme. Tarvitsemme lisää ymmärrystä siitä, miten kestävää kehitystä voidaan käytännössä edistää. Miten vastuullisuuden ekosysteemi rakennetaan yhteistyössä valtion virkamiesten, tutkimuslaitosten ja yritysten kumppanuudessa? Minkälaiset ekosysteemipalvelut tukevat yhteistyörakenteita?

Usein käsitteet voivat olla vaikeita ja eri toimijat eivät ymmärrä toisiaan. Ekosysteemipalvelut käsitettä käytetään usealla eri tavalla. Tule keskustelemaan siitä, miten ekosysteemipalvelurakenne saataisiin palvelemaan koko yhteiskuntaa.

Keskusteluun johdattelee MMT, FM Emergenssi Oy:n toimitusjohtaja Saara Lilja. Saara on koordinoinut valtioneuvostossa ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä metsien biodiversiteettiä vahvistavaa METSO-ohjelmaa ja kehittänyt kestävän kehityksen indikaattoreita. Toiminut Ilmatieteen laitoksella Ilmastonmuutos- ja yhteiskuntaryhmän ryhmäpäällikkönä ja vahvistanut maakuntien, kuntien ja kaupunkien resilienssiä eli muutoksen sietokykyä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.5.!

Törmäilyterveisin,

Virpi, Liisa ja Johanna

Ilmoittautuminen