Työ 2.0 Labissä viikko 20 oli Vastuullisuusviikko. Viikon aikana pidimme vastuullisuusteemaa sen eri näkökulmista (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen) esillä monin eri tavoin.

Vastuullisuusviikon tavoite:

Halusimme nostaa esiin vastuullisuustyön toimijoita ja tekemisiä sekä inspiroida kuulijoita uusiin menetelmiin kestävän kehityksen tavoitteita edistävässä työssään. Esillä olivat siis Agenda 2030- tavoitteiden sisällöt, mutta myös tavat, joilla ideat löytyvät ja työtä kannattaa tehdä.

Tässä muutama maistiainen:

MAANANTAI 16.5.

klo 9.30-11.00 Kestävän kehityksen strategiset tavoitteet ja toimijat, iso kuva:

TIISTAI 17.5.

klo 9-12 Työ 2.0 Labin organisoima Ekosysteemikoulu. 11 tiimiä (näistä 5 kestävän kehityksen teeman ympärillä) kokoontui työstämään poikkihallinnollisia teemoja ja niiden ympärille synnytettäviä ekosysteemejä. Ekosysteemimäinen toimintamalli etsii ratkaisuja hallinnolliset ja toiminnalliset rajat ylittäviin haasteisiin ja se, jos mikä, on vastuullista!  Linkki tapaamisessa kuultuun “Case MML / Juha Tuomaala” -tallenteeseen löytyy tästä: https://youtu.be/ROiuvpHxQ1M

klo 12-14 Rakenteet eivät sytytä liekkiä – voima löytyy yhteisöstä -webinaarissa tutustuttiin Kellon skeittirampin ja muutaman muun case-esimerkin kautta siihen, miten mahdollistamisen näkökulma ja yhdessä tekeminen vievät parhaimmillaan pitkälle – ja kyselyistä päästään konkretiaan. Lisätietoa täältä.

KESKIVIIKKO 18.5.

Vastuullisuus henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Valtion henkilöstöjohtajista koostuva foorum (HJF) kokoontui pohtimaan, mitä vastuullisuus tarkoittaa HR:n roolin ja tehtäväkentän kannalta.

klo 16-17 Ornamo 110 -vuotisjuhladialogi: Kestävyysmurros – Muotoilijat vastuullisuustyön uudistajina. Verkkotapahtuma zoomissa.

TORSTAI 19.5.

“Open mic” *) – näin me sen teimme – vastuullisuustyön esittelyjä eri organisaatioista, mm.

klo 9-10 “Kestävät virastot”: Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus laittoivat hynttyyt yhteen pohtiakseen mitä vastuullisuus ja kestävä kehityksen mukainen toimintatapa heidän toimialoillaan tarkoittaa. Tule kuulemaan ja ottamaan opiksi!

klo 12:30-13:00 CORE-hankkeen politiikkasuosituksen ja podcastin julkistus: Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen on keinoja – Viisi suositusta julkisen hallinnon vaikuttajille 

Paikka: Teams 

Luonnonsuojelu, metsien käyttö, kaivostoiminta, mutkikas lainvalmistelu… CORE-tutkimushankkeen tulosten mukaan ristiriitoja herättävien kysymysten ratkaisemisessa on hyötyä yhteistoiminnallisista käytännöistä. Miten erityisesti julkinen hallinto voi hyödyntää yhteistoimintaa? Tilaisuudessa hankkeen johtaja, professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopistosta kollegoineen esittelee hankkeen tuloksiin pohjautuvan politiikkasuosituksen ja podcastin sekä yhteistoiminnan materiaalipankin, joka auttaa yhteistoiminnan kehittämistä käytännössä. Lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

CORE eli “Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa” on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2017–2022 rahoittama monitieteinen hanke, joka kehitti Suomeen sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tosielämän tapaustutkimuksissa. Lisätietoa: collaboration.fi 

klo 13-16 “Valtionhallinnon hiilineutraalit työympäristöt ja työarki” – tulevaisuusorientoitunut työpaja. Senaatti-kiinteistöjen, Suomenlinnan hoitokunnan, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Valtiokonttorin edustajat ovat perustaneet projektin, jonka tavoitteena on kirittää hiilineutraaliuden saavuttamista valtionhallinnon työympäristöissä ja työarjessa. Projektin tavoitteena on muodostaa laaja yhteistyöverkosto – ekosysteemi – jonka kesken jaetaan parhaita käytäntöjä, osaamista ja työvälineitä hiilineutraaliuden toteuttamiseksi.

PERJANTAI 20.5.

klo 8-9 Törmäämössä teemana “Vastuullisuuden ekosysteemipalvelut”. Keskusteluun johdatteli Saara Lilja Emergenssi Oy:stä.

klo 10-11 Perjantaipaneeli teemalla “Vastuullisuuden edistäminen on yhteistyötä ja erilaisten näkemysten yhteensovittamista”. Paneelissa LVM:n strategiajohtaja Johanna Särkijärvi, Motivan toimitusjohtaja Vesa Silfver, työyhteisökehittäjä, johtamisvalmentaja Jalmari Eklund / Humaanikone, innovaatio- ja ekosysteemiekspertti & Suomen Lions liitto ry:n aktiivi Mika Pirttivaara, finanssineuvos Ilari Valjus VM:stä sekä apulaisprofessori Pia Polsa Hankenilta. Yhteenveto paneelissa käydystä keskustelusta löytyy täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/2022/05/24/vastuullisuustyo-on-yhdessa-tekemista-ja-erilaisten-nakemysten-yhteensovittamista/

klo 12-13 Systeemisen kehittämisen työkalut vastuullisuustyön tukena. VM ja Valtiokonttori ovat kehittäneet valtionavustushankkeessa työkaluja systeemisen yhteiskehittämisen tueksi. Tarkempi esittely työkaluista, sekä linkki niihin, löytyvät Valtiolla.fi blogin kautta. Alustuksen työkaluihin piti Antti Seppänen Valtiokonttorista.

—————————————————————————————————————–

*) Otamme mielellämme vastaan myös muita vastuullisuus –teemakokonaisuuteen sopivia tilaisuuksia, blogeja yms. Jos sinulla on tiedossasi tai mielessäsi tapahtuma, jonka haluat tuoda osaksi Vastuullisuusviikkoa, vinkkaa siitä meille!

Ole siis yhteydessä: Minna Kantola minna.kantola(at)migri.fi, Katri Kanerva katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi tai Riikka Manninen riikka.manninen(at)senaatti.fi

Viikon sisältö täsmentyy kaiken aikaa. Seuraa ja osallistu viestintään myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vastuullisuusviikko.

Mikä on Työ 2.0 lab?

Työ 2.0 lab on valtion uudentyyppinen yhteiskehittämisen alusta jonka fyysinen tila löytyy osoitteessa Yliopistonkatu 5.  Haluamme inspiroida kumppaneitamme uusiin ajatusmalleihin, toimintatapoihin ja vuorovaikutuskuvioihin ja antaa valmiuksia julkishallinnon toimijoille toimia vaikuttavasti eri toimialojen ekosysteemeissä. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/