Julkisen talouden säästöpaineiden alla on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, että emme tehosta itseämme hengiltä tekemällä vääriä asioita vähemmillä resursseilla, vaan teemme asioita  fiksummin. Usein tämä tarkoittaa rajat ylittävää yhteistyötä ja resurssien (osaaminen, tieto, tekeminen) jakamista. Laita tästä kalenteriisi Työ 2.0 Labin tapahtumat ajalla 15.6. – 6.10.2023 ja tule mukaan tekemään asioita fiksummin yhdessä!

Ekosysteemikoulu II:n opit ja oivallukset jaetaan 15.6. klo 12-16

Työ 2.0 Labin organisoima ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa” –valmennusprosessi päättyy kesäkuussa. On siis aika korjata ja jakaa hedelmät! Olet tervetullut kuulemaan, mitä Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa -prosessiin osallistuneet tiimit ovat tehneet ja oppineet. Voit ilmoittautua paikalle Työ 2.0 Labiin (Yliopistonkatu 5, 3. krs) tai Teams linjoille silloin kun se sinulle parhaiten sopii! Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: http://Ekosysteemikoulu II:n opit ja oivallukset jaetaan 15.6. klo 12-16

Törmäämössä 16.6. klo 8-9 teemana rajat ylittävän yhteiskehittämisen mallit

Yhteistyö yli yksikkörajojen ei aina synny itsestään. Miten edistää organisaation eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta? Miten ruokkia yhteistyötä ja oppimista julkishallinnon eri osien ja yritysten kesken? Siilojen yli harppaamista on helpotettu erilaisin menetelmin ja rakentein, joita esitellään pe 16.6 Törmäämössä. Keskusteluun johdattelevat Netta Korhonen ja Elli Saari valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan yhteiskehittämisen yksiköstä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamossa-16-6-rajat-hylittavan-yhteiskehittamisen-mallit/

SAVE THE DATE: #Suunnannäyttäjät -tapahtumassa 28.8. tutkaillaan hallitusohjelmaa ihmiskeskeisten silmälasien läpi 

Alkusyksyllä 2019 kokoontui Wanhaan Satamaan #suunnannäyttäjät- tapahtumaan yli 200 julkisen hallinnon asiantuntijaa ja kehittäjää verkostoitumaan ja luomaan jaettua käsitys siitä, miten tuolloin käynnistyvällä hallituskaudella rakennetaan yhdessä ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Tavoitteena oli ottaa lentävä lähtö hallitusohjelman hallinnolliset ja sektorirajat ylittävälle toimeenpanolle. Tapahtuma oli siinä määrin onnistunut, että katsomme sille olevan tilausta myös tulevan hallituksen starttaillessa työtään. Työ 2.0 Lab on mukana tapahtuman toteutuksessa.  Laita siis ajankohta kalenteriisi jo nyt, lisätietoa seuraa kesäkuun aikana!

Vastuullisuusviikkoa vietetään 25.-29.9.

Viikon aikana vastuullisuutta tutkaillaan Työ 2.0 Labissä monin eri tavoin sen kaikista näkökulmista. Voit myös ilmoittaa oman tapahtumasi osaksi viikon ohjelmaa. Lisätietoja antavat Minna, Riikka, Katri ja Netta: minna.kantola[at]gov.fi, riikka.manninen[at]senaatti.fi , katri.kanerva[at]valtiokonttori.fi ja netta.jakola[at]valtiokonttori.fi

Työ 2.0 Lab Goes Digital – yhteiskehittämisen alustaratkaisujen käyttöä muotoillaan 3.10.

Mitä Työ2.0Lab olisi parhaimmillaan digitaalisena? Eli millaiset toimintatavat ja välineet auttavat laajamittaista yhteiskehittämistä ja ilmiölähtöistä ajattelua. Millaista voisi parhaimmillaan olla valtiohallinnon hybridityön tulevaisuus niin paikka- kuin aikariippumattomana? Palvelumuotoilun keinoja hyödyntävä työpaja pidetään Työ 2.0 Labissä. Laita aika kalenteriisi ja tule mukaan! Lisätietoa tulossa myöhemmin. 

Kohti Pasilaa 

Juhlistamme Työ 2.0 Labin 4 -vuotista kautta Yliopistonkadulla 6.10. Kartoitamme mahdollisuutta väliaikaiselle muutolle Pasilan virastokeskukseen. Lisätietoja tästä myöhemmin.

 

Yhteisen työn terveisin,

Työ 2.0 Lab -tiimi

 

Työ 2.0 Lab on syntynyt unelmasta tehdä ja oppia asioita yhdessä, rajat ylittäen, ilmiölähtöisesti ja ihmiskeskeisesti. Onnistuaksemme tarvitsemme yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja tukevia rakenteita ja alustoja: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaaleja. Työ 2.0 Lab on kaikkien valtionhallinnossa työskentelevien sekä yhteistyökumppaniemme käytössä oleva yhteiskehittämisen alusta. Labin toiminnan kehittämisen takana on konsortio, johon kuuluvat Senaatti-kiinteistöt, Valtiokonttori, Valtori, HAUS ja VM. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/