Kohti unelmaa yhteisestä työstä

Työ 2.0 Lab on syntynyt unelmasta tehdä ja oppia asioita yhdessä, rajat ylittäen ja ilmiölähtöisesti. Onnistuakseen ilmiölähtöinen valmistelu edellyttää sitä tukevia rakenteita: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaalisia. Työ 2.0 Lab tarjoaa kohtaamispaikan ilmiölähtöiselle, hallinnonala- ja sektorirajat ylittävälle valmistelulle sekä yhdessä oppimiselle. Tervetuloa tekemään Työ 2.0 Lab –yhteisöä kanssamme! Koronatilanteesta johtuen fyysinen tila Yliopistonkadulla on suljettu toistaiseksi, lue lisää.