Työ 2.0 Labin kumppaneiden ja tilan käyttäjien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Labin hostaus-vuorot on toistaiseksi peruttu koronaviruksen leviämisen varalta. Labissa työskenteleviä muistutamme terveysviranomaisten tavoin, että hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää ja etenkin käsien huolellinen peseminen saippualla ja kuivaus. Huolehtimalla omasta käsihygieniasta huolehdit myös työkaveristasi.