Otsikon alku on vuonna 2011 kirjoittamastamme ”Entä jos…Näkökulmia innovatiivisen hallinnon rakentamiseen” – julkaisusta.  Työstimme tuolloin neljän ministeriön yhteistyönä sitä, mitä tarkoittaisi, jos julkishallinto olisi sekä innovaatioiden tuottaja että mahdollistaja.

Julkaisussa todetaan mm. seuraavaa: ”Julkisen hallinnon eri sektorit ja tasot eivät voi toimia erillisinä saarekkeina, vaan niiden kehittäminen yhtenä kokonaisuutena on välttämätöntä. Julkisella sektorilla on jatkossa panostettava yhä enemmän radikaaleihin, vanhoja toimintatapoja kyseenalaistaviin uudistuksiin. Hallinnolta edellytetään kykyä ja sitoutumista strategiseen näkemykseen, yhteistä tahtotilaa sekä resurssien liikkuvuutta ja kykyä tuottaa uusia ratkaisuja yhä haastavampiin yhteiskunnan ongelmiin. Ennakointi ja ketteryys mahdollistavat sen, että toimenpiteisiin voidaan ryhtyä riittävän varhaisessa vaiheessa. Yhteistyö, kumppanuudet ja verkostot ovat innovaatioiden syntymisen kannalta oleellisia.”

Julkaisu nousi mieleeni, kun osallistuin yhteen professori Kirsimarja Blomqvistin käynnistämistä nopean toiminnan joukoista ”FastExpertTeams” toimintaan. Monet julkaisussa esille ottamamme asiat realisoituvat juuri nyt.

Paljon positiivista on tapahtunut lähes kymmenessä vuodessa. Puhe on muuttunut. Teot antavat vielä osin odottaa itseään. Paljon enemmän voi vielä tapahtua, jos ja kun niin haluamme.

Kirjoitus on luettavissa kokonaisuudessaan UusiKaiku-sivustolla. Kirjoittaja on Virpi Einola-Pekkinen, joka toimii kehittämispäällikkönä valtiovarainministeriössä ja osallistui Kirsimarja Blomqvistin liikkeelle laittamaan ”FastExpertTeam” nro 17:n toimintaan.