Labin hostaus-vuorot on toistaiseksi tauolla osana koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimia. Hostauksen jatkumisesta tiedotetaan erikseen. Labissa työskenteleviä muistutamme terveysviranomaisten tavoin, että hyvä käsihygienia on ensiarvoisen tärkeää ja etenkin käsien huolellinen peseminen saippualla ja kuivaus. Huolehtimalla omasta käsihygieniasta huolehdit myös työkaveristasi.