Keväällä käynnistynyt korona-epidemia laittoi myös Työ 2.0 Labin uuden tilanteen keskelle. Vaikka labin toimintakenttä on alusta asti ollut kokonaisuus ”fyysinen, virtuaalinen, sosiaalinen ja mentaalinen”, on sen näkyvin osa ollut joulukuussa 2019 avattu yhteiskäyttöinen tila Yliopistonkadulla. Tila jouduttiin sulkemaan maaliskuussa, avattiin taas elokuussa ja lokakuun puolivälistä eteenpäin se on suljettuna toistaiseksi. Jos ja kun miellämme Työ 2.0 Labin vahvasti toiminnalliseksi ja paikkariippumattomaksi yhteisöksi, on se ”aina auki”!

Vaikka meillä kaikilla ”labralaisilla” on kova ikävä tuota fyysistä tilaa, ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin! Fyysisen yhteen tulemisen rajoittaminen on antanut myös meille uutta buustia paitsi entistä mielekkäämmän virtuaalityöskentelyn opetteluun, myös sen tutkailuun, minkälaisella toimintamallilla labiä olisi mielekkäintä jatkaa.

Lääkettä yhdessä tekemisen kaipuuseen

Viime kevään lab- kumppanien ja käyttäjien työpajassa pohdittiin mm. sitä, mihin tarpeeseen Työ 2.0 Labin pitäisi uudessa tilanteessa vastata. Esille nousi vahvasti kaipuu yhdessä tekemiseen. Uusina labin vetovoimatekijöinä tunnistettiin mm. uusien virtuaalifasilitoinnin ja muotoilun menetelmien valmennuksen tarjoaminen labin käyttäjille, entistä syvemmän ymmärryksen synnyttäminen mm. systeemisyyteen ja ilmiölähtöisyyteen liittyen (”ajattelutreffit”) sekä mahdollisuus testata sellaista uutta virtuaaliteknologiaa, jota omasta organisaatiosta ei löydy. Näihin tarpeisiin olemme lähteneet syksyn myötä vastaamaan.

Ajattelutreffejä on järjestetty eri teemoista mm. perjantaisten lab –teemalounaiden muodossa ja Törmäämöissä sekä osana uutta julkisten lab toimijoiden Collab –yhteisöä.

Virtuaalityökaluja ja menetelmiä on koottu labin nettisivulle, oltu mukana työstämässä uutta eOppiva-verkkokurssia ”Kohti osallistavampia etätilaisuuksia” ja pidetty työpajoja, joissa on yhdessä labin käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa työstetty teemaa ”Mitä virtuaalinen yhdessä tekeminen voisi parhaimmillaan olla”. Olemme myös tutustuneet Senaatin johdolla erilaisiin virtuaaliratkaisuihin labin ns. digitaalisen kaksosen synnyttämiseksi. Tämä kaikki konkretisoituu parhaillaan osaksi uuden hybridityön konseptia. Ensi vuoden puolella on tarkoituksemme käynnistää valmennusprosessi, jossa sekä opitaan systeemistä ja ilmiölähtöistä lähestymistapaa asioihin että kehitetään ja muotoillaan labin uusia palvelukonsepteja tulevaisuutta varten yhdessä labin asiakkaiden kanssa.

Työ 2.0 – käyttöliittymä uusiin toimintamalleihin?

Se uusi normaali, jota tällä hetkellä elämme, on vahvistanut tunteen, että virtuaalisen ja ”todellisen” rajaa ei enää ole. Aika, jolloin pelkästään fyysisesti samaan aikaan läsnä tehtävä työ laskettiin ns. ”oikean” työnteon piiriin, on auttamatta ohi. Nyt kaiken tekemisen on oltava yhtä todellista, yhtä oikeaa ja mielellään myös merkityksellistä. Jo n. 5 vuotta sitten lähtiessämme tavoittelemaan työn uutta versiota, Työ 2.0:aa, totesimme, että ”Töitä pitää tehdä siellä, missä se milloinkin on järkevää ja tarkoituksenmukaista”. Viimeistään nyt elämme tätä lausetta todeksi!

Matkan varrella on myös lisääntynyt ymmärryksemme siitä, että olemme itseasiassa siirtymässä kovaa kyytiä kohti uudenlaista työnteon ”hybridiä”. Tuossa kyydissä myös Työ 2.0 Lab haluaa olla mukana.

Työmme jatkuu ensi vuonna karkeasti ottaen kolmella linjalla:

  • Kehitämme lab–konseptia ja labin tuottamia palvelukokonaisuuksia, jotta toimintamallilla olisi jatkoa ja pysyvyyttä myös kokeilun jälkeen.
  • Kokoamme entistä tiiviimpää kehittäjäyhteisöä nykyisistä lab–kumppaneista ja muista lab-tyyppisen konseptin toimintamallista kiinnostuneista toimijoista.
  • Pyrimme vaikuttamaan hallinnon systeemiin, rakenteisiin ja toimintamalleihin laajemminkin kytkeytymällä mukaan eri strategisen tason hankkeisiin. Näistä keskeisimpiä ovat mm. valtion toimitilastrategian uudistaminen, valtion henkilöstöjohtamisen uudistamisen kokonaisuus, monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työnteon edistämisen MOPA –hanke, julkisen johtamisen ja esimiestyön uudistaminen, ennakoivan ohjauksen OHJAUS 2030 –hanke sekä julkisen hallinnon strategian toimeenpano.

Tekemistä ja oppimista riittää siis ensi vuodellekin!

Kiitämme kaikkia kanssakehittäjiä ja kumppaneita ja toivomme saavamme ensi vuonna mukaan uusiakin kehittäjiä ja ajattelijoita!

Työ 2.0 –lab tiimi

Emilia Säkkinen
Emilia Säkkinen, Asiantuntija, Työympäristöt, Senaatti-kiinteistöt
Minna Kantola
Minna Kantola, Kehittämispäällikkö, Valtiovarainministeriö
Virpi Einola-Pekkinen
Virpi Einola-Pekkinen, Kehittämispäällikkö, Valtiovarainministeriö
Riikka Manninen
Riikka Manninen, Asiantuntija, työympäristöt, Senaatti-kiinteistöt
Liisa Virolainen
Liisa Virolainen, Kehityspäällikkö, Valtiokonttori
Reetta Ripatti-Jokela
Reetta Ripatti-Jokela, Työympäristöyksikön päällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Antti Seppänen
Antti Seppänen, kehityspäällikkö, Valtiokonttori