Kompleksisessa toimintaympäristössä ei riitä, että hoidamme oman tehtäväkenttämme tehokkaasti

Toimintaympäristö, jossa me valtionhallintona toimimme, on enenevässä määrin kompleksinen ja myös ennalta-arvaamaton. Ne ajat ovat takanamme, jolloin riitti, että hoidimme tehokkaasti oman tehtäväkenttämme. Useat asiat toistuivat melko samankaltaisina vuodesta toiseen tai ainakin meillä oli tunne, että asiat olivat hallittavissa. Tänä päivänä tiedämme ja olemme konkreettisesti kokeneet sen, että näin ei enää ole. Tarvitsemme uusia tapoja toimia ja organisaatioilta resilienssiä.

Organisaatioilla tulee olla valmiutta toimia epävarmassa maailmassa ja myös kyvykkyyttä hyödyntää niiden avaamat mahdollisuudet. Tämä edellyttää tietoista toimintakulttuurin rakentamista, osallistavaa ja arvostavaa johtamista sekä ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tärkeäksi tekijäksi nousevat myös suhteet, verkostot ja kumppanuudet – yhteisöllisyyden rakentaminen.

Yhteistyö on strategiamme onnistumisen edellytys

Meillä valtiovarainministeriössä on ollut kuluvan syksyn aikana käynnissä strategiamme uudistaminen. Olemme myös siinä työssä pohtineet yhdessä, miten me toimimme resilienssin vahvistamiseksi. Keskustelujen teemoja ovat olleet mm. tiedon käyttö ja tietoon perustuva päätöksenteko, riskien tunnistaminen ja niiden hallinta sekä toimintaamme ohjaavat arvomme. Nykyisen strategian yksi kulmakivi on ollut toimiminen yhdessä, niin organisaation sisällä kuin ulospäin. Sitä haluamme myös jatkossa, ja edelleen vain vahvistaen.

Työ 2.0 Lab saattaa eri toimijoita yhteen yli rajojen

Tarvitsemme erilaisia tulokulmia siihen, miten rakentaa julkisen hallinnon ja sen työntekijöiden resilienssiä sekä valmistella asioita ilmiölähtöisesti ja vaikuttavasti. Tämä ei onnistu ilman, että teemme yhteistyötä yli kaikenlaisten rajojen – hallinnollisten, sektoriaalisten, professionaalisten ja asenteellisten. Tarvitsemme myös uudenlaisia kohtaamispaikkoja näiden tavoitteiden edistämiseksi, Työ 2.0 Lab on yksi sellainen. Toivottavasti törmäämme siellä!

Anu Nousiainen, hallinto- ja kehitysjohtaja, VM