Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähti Työ 2.0 kumppaniksi jo vuonna 2019. STM:n hallinnonalalle kuuluu lukuisia kokonaisuuksia, jotka vaativat ilmiöpohjaista, hallinnonala- ja sektorirajat ylittävää lähestymistapaa. Jatkuva oppiminen sekä vaihtoehtoisten kehityskulkujen hahmottaminen ovat keskeisiä elementtejä onnistuneelle strategiselle suunnittelulle. Myös ohjaus ja lainsäädäntötyö edellyttävät ilmiöpohjaista lähestymistapaa. STM-konsernin strategiaa päivitettiin vuonna 2021, ja tärkeä vaikuttamiskeino strategisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi on yhteistyö.

Strategiamme mukaisesti

  • Yhteistyötä tehdään ilmiölähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja ratkaisuhakuisesti. Verkostot ja sidosryhmät ovat voimavaramme.
  • Vuorovaikutteisella ohjauksella vahvistamme hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja yhteistä sosiaalista pääomaa.
  • Lainsäädäntötyömme on mahdollistavaa ja yhteiskunnallisia muutoksia ennakoivaa. Sillä luodaan edellytyksiä ihmislähtöisille palveluille, kestävälle arjelle ja kaikissa tilanteissa toimivalle ja turvalliselle yhteiskunnalle.

Työ 2.0 Labiä hyödynnetään hallinnonalan moninaisissa kehittämishankkeissa

Työ 2.0. Labin ideologiaa on hyödynnetty esimerkiksi STM:n hallinnonalan kehittäjien verkostotoiminnassa. Synergiaetuja on koko hallinnonalan sisällä pohdittu niin yhteisten koulutusten, henkilöstön liikkuvuuden ja osaamisen kehittämisen parissa – osa virastoista on polkaissut käyntiin yhteisiä kehittämishankkeita. Näihin liittyen vuorovaikutus hallinnonalan kehittäjien kesken on kasvanut ja tiedonvaihtoa on vahvistettu eri foorumein. Mukava huomata, että kollegat ovat matalalla kynnyksellä yhteydessä toisiinsa asiassa kuin asiassa!

Työ 2.0 Lab -yhteisöä hyödynnetään jatkossa hallinnonalan moninaisiin kehittämishankkeisiin. Varsinkin hyvinvointitalous, joka on poikkihallinnollinen yhteinen tavoite, tulee käyttämään jatkossa Työ 2.0 Labiä  sidosryhmätyöpajoissa. Takana on jo yksi yhteinen Työ 2.0 virtuaalinen lounastilaisuus, jossa pohdittiin julkisen hallinnon strategian ja hyvinvointitalouden yhteisiä tavoitteita. Myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ehdittiin hyödyntämään Työ 2.0 työtilaa ennen koronaa.

STM tukee vahvasti Työ 2.0 ideologiaa, jossa asioita tarkastellaan ja kehitetään systeemisesti, yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Jatkuva uudistuminen osana verkostotyötä on tärkeää, samoin luovuuden löytäminen kiireiden keskellä.

Riikka Pellikka ja Liisa Mäenpää
erityisasiantuntijoita, STM