Työ 2.0 Labin ekosysteemikoulu pyörähti jälleen käyntiin, kun Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa –kehittämisprosessi starttasi tammikuun lopussa. Mukana on tälläkin kertaa 11 tiimiä, jotka kukin tuovat työstettäväksi teeman, jonka ympärille tarvitaan laaja ja monenlaista osaamista sisältävä asiantuntijajoukko. Tiimien teemat käsittelevät mm. ylivelkaantumista, ennakoivaa kriisinhallintaa, kansainvälisen yhteistyön tehostamista koulutusviennissä (case Ukraina), yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana olevan tiedon avoimuutta, kuntien kulttuuripalvelujen kehittämistä sekä maaseutuyrittäjyyden edistämistä kestävässä digiyhteiskunnassa.

Tiimit saavat tukea työlleen niin teoriassa kuin käytännössä. Yhteisten tapaamisten lisäksi tarjolla on mentorointitukea sekä edellisessä ekosysteemikoulussa syntynyt laaja materiaalipaketti (Elävänä ekosysteemeissä, arvoa yhteiskehittämisestä). Kokeilevan ekosysteemitoiminnan asiantuntijakumppanina toimii DemosHelsinki. Myöhemmin prosessin tulee mukaan muita asiantuntijoita sekä hallinnon sisältä että sen ulkopuolelta.

Tiimien käytössä on Skillhive–alusta, joka mahdollistaa laajemman ekosysteemin syntymisen ja eri toimijoiden välisen älyllisen ristiinpölytyksen. Tarkoitus on mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ja avoimuus heti kehittämisprosessien alusta alkaen. Yhteinen prosessi kestää tammikuusta kesäkuun puoliväliin.

Lisätietoa: Liisa Virolainen, liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi ja Virpi Einola-Pekkinen, virpi.einola-pekkinen(at)gov.fi