“Hei sinä nuori, valtiolla vastikään työsi aloittanut tai muuten vaan uutta potkua kaipaava virkamies!” Näin kuului kutsu mentorointi-, tutorointi-, sparraus –ryhmään valtionhallinnon työntekijöille. Nyt alkuvuodesta 2023 on takana jo useita Uudet toivot –tilaisuuksia, joihin osallistuneet ovat saaneet inspiraatiota, oivalluksia sekä uusia verkostoja yli valtionhallinnon rajojen.

Tutki hallintoa.fi –sivuston mukaan vuoden 2022 lopussa valtiolla oli noin 80 000 työntekijää. Vertailuna yritysmaailmaan: yrittajat.fi -sivustolla sanotaan, että yli 250 henkilön yritys on suuryritys. Suomessa suuryrityksiä on 0,2 % kaikista yrityksistä. Valtiolla olisi siis ainutlaatuinen tilaisuus panostaa erilaisiin yhteisöihin saman työnantajan alla. Miksi  näin ei siis tehdä?” pohtii Saavutettavuuskirjasto Celiassa työskentelevä Sami Määttä, joka on aktiivisella toiminnallaan mahdollistanut jo useita Uudet toivot -tilaisuuksia. Taustalla elää vahva usko siihen, että yhteisöt ja yhteisöllisyys luovat sitoutumista työhön sekä lisäävät työn mielekkyyttä.

Yhteisöllisyys ei synny yhden työpanoksella

Mia Schaumanin haave työskennellä suomalaisessa, valtakunnallisessa ja merkityksellisessä työpaikassa toteutui marraskuussa 2022, kun hän aloitti ohjaus- ja oppimiskeskus Valterin henkilöstösuunnittelijana.

“Yllätyin, että valtion henkilöstöhallinnon toimijoiden välinen yhteistyö ei ollut suunnitelmallisempaa ja siksi itse etsin verkostoitumismahdollisuuksia. Löysin uusien virkamiesten verkoston ja vertaismentoroinnin ryhmät, joihin pääsin mukaan. Uusien toivojen ryhmä on huikea sekoitus mielettömiä, upeita ihmisiä, joiden kanssa innovointi lentää korkealla. Uskon, että tästä jää läpi elämän kulkevia kontakteja virkamiesmatkalleni.

Sami on ollut aiemminkin perustamassa jos jonkinlaisia verkostoja ja porukoita, mutta niiden toiminta on usein hiipunut jo alkumetreillä.

“Yleensä siksi, että niiden aktiivisuus on riippunut minusta. Verkostot ja porukat voivat näivettyä, jos vastuuta ei jaeta. Kokoontumisten suunnittelu jää yhden henkilön kontolle, jolloin keskeisen henkilön energian hiipumisesta seuraa suoraan ryhmän hiljentyminen ja lopulta sammuminen.”

Uudet toivot -mentorointiryhmän suhteen tilanne näyttää kuitenkin erilaiselta, sillä kokoontumisia on ollut jo useampi ja seuraavat tapaamiset on jo kalenteroitu keväälle. Kokoontumisissa on keskusteltu urapoluista, inspiroiduttu ulkopuolisista puhujista ja suunnitelmissa on esimerkiksi vierailu eduskuntaan. Onnistumisen salaisuus piilee Samin mukaan siinä, ettei kukaan ole yrittänyt hoitaa asioita yksin. ”Me toimitaan tällaisella pari-tekniikalla. Pyritään järjestämään erilaisia tapahtumia pareittain, niin ne eivät myöskään kaadu yhden henkilön niskaan.”

Verkostoissa on voimaa – myös valtiolla

Mia uskoo ketterään toimintamalliin ja siksi näkee valtavasti hyötyjä mentoroinnissa ja vertaismentoroinnissa.

 “Valtiolla on mielettömät mahdollisuudet tähän ja ajatus koko valtionhallinnon läpi leikkaavasta mentoroinnista on aivan huikea ja haluan ehdottomasti olla osana sitä. Etsin vielä itselleni henkilöstöhallinnon vertaismentorointiparia ja suunnittelen, että saisin tästä aiheen opinnäytetyöhöni. Haluan tehdä osani parantaakseni asiantuntijoiden yhteistyötä ja ainakin voin luvata olevani tulevaisuudessa avuksi jollekin henkilöstöalan osaajalle. Yhdessä olemme vahvempia.”

Sami on samoilla linjoilla ja peräänkuuluttaa aktiivisuutta yhteisöjen luomisessa.

“Valtiolla on erityinen paikka olla rakentamassa hyvää työnantajamielikuvaa yhteisöjen kautta. Se pitäisi vain mahdollistaa, ja parhaimmillaan kannustaa. Minä odotan tulevaisuuden valtionhallinnolta aidosti yhteisiä töitä ja joustavaa liikkumista organisaatioidenkin välillä. Loppujen lopuksi kaikille yhteinen tekijä tässä työssä on kansalainen.”

Osallistujia yhdistää työnantajan lisäksi kiinnostus uudistaa valtionhallinnon toimintakulttuuria sekä toimintatapoja. Tavoitteenamme on, että voimme todeta uudelle työntekijälle, että “Hei, sulle löytyy varmasti täältä joku porukka, jonka toimintaan voit lähteä mukaan” ja tarkoittaa sitä oikeasti.

Mikä parasta, mukaan porukkaan pääsee laittamalla viestiä Samille (sami.maatta@celia.fi) ja ilmoittamalla kiinnostuksesta verkostoitua muiden valtionhallinnon työntekijöiden kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Sami Määttä, Mia Schauman ja Johanna Halme