Unelma yhteisestä työstä

Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeella ja Työ 2.0 labillä on yhteinen tavoite: Kohti unelmaa yhteisestä työstä. Siksi olemme mukana kumppanuusverkostossa ja sitä kautta myös käyttämässä labia yhteisissä tapaamisissamme asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeella on myös samoja tavoitteita kuin julkisen hallinnon uudistamisen strategialla.

Valtionavustustoiminta on tällä hetkellä hajanainen kokonaisuus. Avustuksia myönnetään noin neljä miljardia euroa vuosittain sadoissa eri valtionavustushauissa. Myöntäviä viranomaisia on eri toimialoilla yli yhdeksänkymmentä. Avustettava toiminta on hyvin monenlaista ja avustuksen saajat erittäin monenkirjava joukko. Vaikka avustustoimintaa ohjaa valtionavustuslaki, käytännöt ovat nykyisin tarpeettoman erilaisia keskenään ja useita tietojärjestelmiä on rakennettu tekemistä tukemaan.

Runsas vuorovaikutus tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä

Valtionavustustoiminnan kehittämisen visiona on läpinäkyvä, osallistava ja vaikuttava, kestävää yhteiskuntaa tukeva valtionavustustoiminta vuoteen 2030 mennessä. Hankkeemme tavoitteena ovat

  • Lisätä tiedon hyödyntämistä valtionavustustoiminnassa
  • Edistää toiminnan vaikuttavuutta
  • Yhdenmukaistaa käytäntöjä
  • Rakentaa uusia verkkopalveluja valtionavustusprosessin digitalisoimiseksi

Nämä tavoitteet edellyttävät toteutuakseen runsasta vuorovaikutusta paitsi hankkeen ja viranomaisten välillä myös laajemmin yhteiskunnassa erilaisten avustustoimintaan kytköksissä olevien tahojen mm. hakijoiden, tutkijoiden ja median kesken.

Työ 2.0 Labin huoneentaulusta ja hankkeemme toiminnan periaatteista löytyy myös yhteisiä piirteitä. Pyrimme siihen, että hankkeessa

  • Kehitämme ketterästi ja käyttäjälähtöisesti.
  • Keräämme asiakasymmärrystä ja parannamme asiakaskokemusta.
  • Käytämme palvelumuotoilun keinoja ja hyödynnämme muotoiluajattelua.
  • Sovellamme yhteistä sanastoa.
  • Rakennamme kumppanuuksia ja verkostoja.
  • Uudistamme käytäntöjä ja tuemme siten käyttäytymisen ja toiminnan muutosta.

Ehkä Labin huoneentaulussa korostuu vielä vahvemmin ketteryys, kokeileminen ja reflektio. Meillä painokkaammin esillä ovat asiakaslähtöisyys ja systemaattisuus.

Avustustoiminnan vaikuttavuutta ja tietoperustaisuutta voidaan kehittää vain yhteistyössä

Työ 2.0 ideologiaan kuuluu unelma oppia ja tehdä asioita yhdessä hallinnonalarajat ylittäen ilmiölähtöisesti. Tätä toivomme tapahtuvan myös hankkeessamme ja jatkossa valtionavustustoiminnassa hankkeen jälkeenkin. Avustustoiminnan vaikuttavuutta ja tietoperustaisuutta voidaan kehittää vain yhteistyössä. Avustuksilla ja hankkeilla pyritään aina vaikuttamaan yhteiskunnassa johonkin ilmiöön. Ilmiöiden yhteisempi ymmärtäminen ja sitä kautta vaikutusketjujen tunnistaminen luo mahdollisuuden vaikuttavampaan valtionavustustoimintaan. Täytyy muistaa, että avustaminen ei ole itsetarkoitus vaan hankkeiden ja toiminnan rahoittamisen kautta yhteiskunnalle saatava hyöty.

Työ 2.0 kumppanuusverkostossa toimiminen tukee kehittämistä tarjoamalla sille ajatuksellista viitekehystä sekä myös ihan konkreettista tilaa, jossa käydä laadukasta vuorovaikutusta toimivissa puitteissa.

Tutustu aiheeseen: https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen
UKK: https://vm.fi/usein-kysyttya-valtionavustuksista
Tilaa uutiskirje: https://vm.fi/uutiskirjeet
Osallistu keskusteluun: #Valtionavustukset

Antti Seppänen, erityisasiantuntija, Valtiokonttori