Hyödynnäthän Työ 2.0 Labin mahdollisuudet ja testaat valtionhallinnon osaajien yhteisen työtilan Helsingissä!

Viime vuodet ovat opettaneet meitä tekemään töitä fiksummin. Olemme todistaneet kukin omassa työssämme, että tuloksellista ja vaikuttavaa työtä valtiolla voidaan tehdä hyvinkin erilaisissa paikoissa. Työ 2.0 Lab on yksi varteenotettava vaihtoehto.

Työ on sosiaalisia kohtaamisia ja osaamisen yhdistämistä

Tilausta systeemiselle, tulevaisuutta ennakoivalle ja erilaisia ilmiöitä yhdessä tutkivalle työotteelle on yhä enemmän. Resursseja ja osaamista on tarpeen ja jopa välttämätöntä yhdistää, jotta  monimutkaisiin asiakokonaisuuksiin löydetään ratkaisuja. Rajat ylittävä yhdessä tekeminen on sitä paitsi erinomainen mahdollisuus oppia uutta. Valtion käyntiasiointia kootaan kovaa vauhtia julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja virastoissa ja laitoksissa siirrytään yhteiskäyttöisiin toimistotiloihin. Monipaikkainen työnteko lisääntyy. Samalla työnteon yhteisöllinen luonne korostuu monin eri tavoin!

Sosiaalisista kohtaamisista enemmän irti

Töitä pitää tehdä siellä, missä se milloinkin on tarkoituksenmukaisinta ja järkevää. Tarve tehdä yhteistyötä, ideoida uutta ja käydä dialogia kasvotusten ei ole hävinnyt mihinkään, päinvastoin. Sen sijaan se, miten yhteistyötä fasilitoidaan, jotta kasvotusten tapahtuva kohtaaminen on mielekästä ja tuloksellista, on entistä tärkeämpää. Mm. OECD on hiljattain Suomen hallinnolle antamissaan suosituksissa kiinnittänyt huomiota siihen, että yhteiskehittämistä ja sen fasilitointia on syytä kehittää, perinteisen työryhmätyöskentelyn sijaan.

Helsingin Yliopistonkadulla sijaitseva Työ 2.0 Lab tarjoaa puitteet tuloksellisille kohtaamisille

Lab on myös kehittäjäyhteisö, josta löydät uusia tuttavuuksia ja saat sparraus- ja fasilitointiapua esim. työpajan toteutukseen tai kontakteja ja verkostoja oman työekosysteemisi laajentamiseen.

Kun nyt syyskauden käynnistyessä suunnittelette tiimisi tai työyhteisösi kanssa työtänne ja mietitte, miten saisitte siitä paitsi itsellenne mielekkäämpää myös entistä vaikuttavampaa, tulkaa Työ 2.0 Labiin! Labin sivuilta löydät tarkemmat ohjeet tilan käytöstä sekä blogeja ja ajankohtaisia tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille valtionhallinnon työntekijöille ja lab -kumppaneille.

Nähdään siis labissä!

Työ 2.0 Lab -tiimi