Tämä kevät on taas antanut toivoa tulevaan. Lab –yhteisössä on tapahtunut monenlaista valtionhallinnon ja laajemminkin koko julkisen sektorin ilmiölähtöisen valmistelun kehittämisen edistämiseksi. TYÖ2030 –ohjelmalta saamamme rahoitus on ollut tässä ratkaisevassa roolissa, kumppanirahoituksen lisäksi. Isossa kuvassa tavoittelemme

 • Uudistumiskykyisiä, yhteistyötä eri ilmiöiden äärellä tekeviä virastoja ja virkamiehiä.
 • Uudenlaista yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista, osaamisen, tiedon ja kokemuksen yhdistämistä => vaikuttavuutta.
 • Toimivia, jatkuvasti kehittyviä työnteon tapoja hybridi ja asynkroninen työskentely huomioiden.
 • Oppivia, hyvinvoivia ja työnsä merkitykselliseksi kokevia työntekijöitä.

Tässä tarkempaa infoa siitä, mitä kevään aikana on lab -yhteisössä tapahtunut sekä vähän näkymää tulevaan syyskauteen:

 1. Ekosysteemikoulu

Ekosysteemikoulun tavoitteena on kehittää asioita ilmiölähtöisesti organisaatiorajat ylittäen. Tammikuussa käynnistyneessä valmennusprosessissa 11 tiimiä saa valmiuksia rakentaa ekosysteemiä oman teemansa / ilmiönsä ympärille. Teemoista 4 liittyy kesävään kehitykseen, 2 lapsiin ja nuoriin ja 2 tietoon. Loput  3 liittyvät työhyvinvonintiin/ työkykyyn, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä Forum Viriumin innovaatioyhtiön ekosysteemin rakentamiseen. Julkaisemme aihepiiristä kaikille avoimen työkalusivuston syksyllä. Tiimeille on myös tarjolla kokeiluluonteisesti yhteistyön ja yhdessä oppimisen alusta Skillhive, joka mahdollistaa laajempien joukkojen mukaan kutsun em. ekosysteemeihin. Lisätietoa ekosysteemikoulusta täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/2022/01/31/ekosysteemikoulussa-opitaan-uutta-ajattelun-ja-tekemisen-mallia/?preview=true

 1. Yhteisömanagerivalmennus

Viisi valtionhallinnon eri organisaatioissa (GTK, Avien HAKE, Migri, Senaatti ja TTL) työskentelevää asiantuntijaa osallistuu Crazy Townin organisoimaan Yhteisömanagerivalmennukseen. Valmennuksesta haetaan oppeja valtionhallinnon monipaikkaista työntekoa tukevien uusien roolien kasvattamiseen. Lisätietoa täältä: https://www.crazytown.fi/yhteisomanageriakatemia/

 1. Vastuullisuusviikko

Vastuullisuus on teema, joka koskettaa meitä kaikkia yhä enemmän. Toukokuussa järjestämällämme Vastuullisuusviikolla nostimme esiin vastuullisuustyön toimijoita sekä inspiroimme osallistujia uusiin menetelmiin kestävän kehityksen tavoitteita edistävässä työssä. Lisätietoa viikon tapahtumista sekä tallenteita ja kirjallisia yhteenvetoja käydyistä keskusteluista löytyy täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tsekkaa-vastuullisuus/

 1. Hybridityön valmennuskokonaisuus

Olimme mukana tuottamassa sisältöä eOppivan Hybridityön valmennuskokonaisuuteen: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hybridityo-valtiolla/

 1. Mukana MOPA –tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa

Olimme mukana järjestämässä valtion konsernitoimijoiden yhteistä MOPA (monipaikkainen työskentely) –työpajojen sarjaa. Lisätietoa täältä: https://www.valtiolla.fi/monipaikkaisen-tyontekemisen-edellytykset-luodaan-yhteistyolla/

 1. Opinnäytetyö

Ohjasimme opinnäytetyön ”Hybriditilaisuuksien kehittäminen: Case Työ 2.0 Lab” ja toteutimme siihen sisältyvän kokeilutyöpaja kosketusnäyttöteknologian hyödyntämisestä hybridityöpajatyöskentelyssä. Valmis opinnäytetyö löytyy täältä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/755267/Ramu_Pinja.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 1. Kohti systeemisesti muutoskyvykästä julkishallintoa, osa 2

Yhdessä Sitra Labin kanssa viime marraskuussa pidetyn työpajan jatkona toteutimme tuotosten jatkojalostamiseen ja konkretisointiin keskittyvän työpajan kesäkuussa. Keskusteluissa syntyi kunnianhimoiseksi tavoitteeksi otsikon “Systeeminen Suomi”.  Se, mitä Työ 2.0 Lab voi olla tämän tavoitteen eteen tekemässä, liittyy erityisesti julkisella sektorilla töissä olevien verkottamiseen eri tavoin, sekä keskenään että erityisesti muiden toimijoiden kanssa. Konkreettisista toimenpiteistä viestimme lisää syksymmällä.

Kuva: Peter Tattersall

 1. Esihenkilötreffit

Suositut Työ 2.0 –esihenkilötreffit jatkuivat pitkästä aikaa kesäkuussa. Joukko valtionhallinnon esimiehiä kohtasi toisensa teeman ”Uteliaisuus johtamisen supervoimana” ympärillä.   Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/uteliaisuus-johtamisen-supervoimana/

 1. Törmäämöt 1/kk

Jo kahdeksatta vuotta pyörivät Törmäämöt ovat kevään aikana käsitelleet seuraavia teemoja: Tulevaisuuden tiedolla johtaminen, Hyvinvointialueet ja uusi osallisuus, Uteliaisuus, Huoltovarmuus, tilannekuvat ja luottamusverkostot sekä Vastuullisuuden ekosysteemipalvelut. Viimeinen Törmäämö ennen kesälomia pidetään 17.6. teemana ”Ennakoiva ohjaus ja yhteiskunnan systeeminen muutos”. Tervetuloa mukaan! Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamossa-17-6-teemana-ennakoiva-ohjaus-ja-yhteiskunnan-systeeminen-muutos/ . Syksyn Törmäämöjen ajankohdat ovat 26.8., 23.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. Kellonaika on sama vanha tuttu eli 8-9. Elokuun Törmäämön teeman ja ilmoittautumislinkin löydät tästä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamossa-26-8-teemana-informaatio-vaikuttaminen-ja-tietoturvallisuus/

 1. HR sytyttäjäksi –prosessin jatko

Työ 2.0 houkutteli vuonna 2017 valtion HR:ssä toimijoita miettimään omaa rooliaan otsikolla ”Haloo HR – haluatko sytyttäjäksi?” Saimmekin mukaan kahdelle internaatille yhteensä yli 60 innostunutta valtion organisaatioiden HR –toimijaa, jotka lähtivät muotoilemaan itselleen uutta identiteettiä ja roolia sekä laajentamaan omaa osaamistaan. Nyt viiden vuoden tauon jälkeen kaivamme konseptin uudestaan esille. Me Työ 2.0 Lab –tiimissä olemme nimittäin sitä mieltä, että HR:llä olisi moneen käynnissä olevaan valtionhallinnon uudistamishankkeeseen paljon nykyistä enemmän annettavaa. Uusien toimintatapojen käyttöönotosta puhumattakaan. Seuraava HR sytyttäjäksi Boot Camp järjestetään 20.-20.9. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/haloo-hr-haluatko-sytyttajaksi/

Labin jatkon pohdinta

Alkusyksystä selvitämme tarkemmalla tasolla Työ 2.0 Lab -tilan jatkoa ja mahdollisuuksia nykyisen kokeilukauden (- 31.10.2023) jälkeen. Kuulemme erittäin mielellämme kokemuksianne ja ajatuksianne nykyisestä tilaratkaisusta jo nyt. Voitte palata sähköpostimuodossa vapaamuotoisesti suuntaamme, mikäli haluatte jakaa kokemuksianne. Tulemme syksyllä tekemään myös pienimuotoista selvitystä tähän liittyen. Viestimme seuraavista askeleista tarkemmin syksyllä.

Kuulemme myös mielellämme, mihin muuhun Sinä haluaisit meidän jatkossa tarttuvan. Ole siis rohkeasti yhteydessä! Yhteistietomme löydät labin sivuilta: https://tyo-2-0-lab.fi/

Hyvää ja akkuja lataavaa kesää toivottaen,

 

Työ 2.0 Lab –tiimi