Työ 2.0 Labissä vuosi käynnistyy vilkkaasti! Tervetuloa mukaan sekä näihin tapahtumiin että järjestämään labiin omaan työalueeseesi liittyvä tapahtuma, työpaja tai vastaava.

Megatrendit 2023 kisakatsomo 12.1.

Sitran Megatrendit 2023 –raportin julkistamisen yhteydessä 12.1. järjestämme labissä kisakatsomon, jossa sukellamme megatrendeihin syvemmin ja pohdimme, mitä ne meille toiminnan tasolla tarkoittavat: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/megatrendit-kisakatsomo-tyo-2-0-labissa-12-1/

Julkishallinto osana ekosysteemejä 13.1. mennessä

Olemme Työ 2.0 Labissä panostaneet viime aikoina erityisesti Ekosysteemimäisen toimintamallin ja kyvykkyyden kasvattamiseen. Ekosysteemikoulu 1.0 toteutettiin viime vuonna (tammikuu – syyskuu) ja sen tuotokset, opit ja oivallukset löytyvät täältä: https://www.valtiolla.fi/elavana-ekosysteemeissa-arvoa-yhteiskehittamisesta/ . Tammikuussa 2023 on käynnistymässä toinen aalto nimellä ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa – teoriasta käytäntöön”.  Siihen voi hakeutua mukaan 13.1. mennessä. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/kohti-kokeilevaa-ekosysteemi-toimintaa-teoriasta-kaytantoon/

Tammikuun Törmäämö 20.1.klo 8-9

Toimintaympäristömme on viimeisten vuosien aikana muuttunut, suorastaan mullistunut. Olisiko työntekoa hallitsevaa ”Work Life Balance” -ajattelumallia syytä haastaa maailman muuttuessa? Pandemia-ajan myötä ihmisten kiinnostus voimavarojensa mielekkääseen kohdistamiseen on lisääntynyt. On siis loistava hetki rakentaa elämää, työelämää ja jopa yhteiskuntaa uudelleen. Tähän meitä haastaa johtava työympäristökehittäjä ja arkkitehti Jyrki Yläoutinen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamossa-20-1-2023-teemana-life-work-1-0-elama-edella/ 

Johdanto siirtymämuotoiluun (Transition Design) 2.2. klo 13-15

Siirtymämuotoilu eli Transition Design on kehittyvä tieteenala, joka yhdistää muutosjohtamista, systeemi-innovointia, muotoilua ja kestävyysajattelua. Sen avulla voidaan tunnistaa ja analysoida viheliäisiä ongelmia. Lisäksi se mahdollistaa prosessien ja yhteistyömuotojen luomisen myönteisten pitkän aikavälin yhteiskunnallisten muutosten saavuttamiseksi.

Tässä kahden tunnin työpajassa Zeynep esittelee siirtymämuotoilun perusperiaatteita ja case-kokemuksia valtioneuvoston kanslian ja 3 AMK-opiskelijoiden kanssa (Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia). Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/?post_type=tyolab_event&p=1989&preview=true

Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta 7.2.

Järjestämme labissä kirjan ”Epävarmuuden aika – kuinka ymmärtää systeemistä muutosta” –julkkarit 7.2. Lisätietoa kirjasta täältä: https://kauppa.intokustannus.fi/uutiset/

Ilmoittautuminen julkkareihin täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/epavarmuuden-aika-kuinka-ymmartaa-systeemista-muutosta-7-2-klo-15-16/

Helmikuun Törmäämö 17.2. klo 8-9

Miten rakentaa tavoitteita tukevaa työkulttuuria käytännössä. Organisaatiokulttuurin johtaminen on liiketoiminnallisten tavoitteiden ja inhimillisen pääoman taitavaa liimaamista ja yhteensovittamista. Tule kuulemaan lisää! Alustajina TYÖ2030 –ohjelman ohjelmajohtaja Sanna Kulmala ja M-Filesin Chief People Officer Petra Rosvall. Ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamossa-17-2-teemana-miten-luodaan-tavoitteita-tukeva-organisaatio-kulttuuri/

Yksilöä suurempi työhyvinvointijohtaminen 1.3. klo 13-15

Verkosto-, hybridi- ja monipaikkainen työ sekä mielenterveyshaasteiden kasvu haastavat työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin johtamiseen kaivataan uusia keinoja.  Tule mukaan kuulemaan ja ideoimaan mitä yhteisöllinen työhyvinvointijohtaminen voi tarkoittaa. Mitä hyviä käytänteitä olet havainnut ja mitä tarpeita tänä päivänä työyhteisöissä on? Tilaisuudesta vastaa Keva ja se on osa Kevan Kestävää työelämää -hanketta. Lisätietoa ja ilmoittautuminen täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/yksiloa-suurempi-tyohyvinvointi-johtaminen/

Maaliskuun Törmäämö 24.3. klo 8-9

Teemana ”Virtual Finland – kohti systeemistä kokonaiskuvaa ja ihmiskeskeistä palvelukokonaisuutta” ja alustajana hankejohtaja Jukka Kyhäräinen UM:stä.

Kevään kaikki Törmäämöajat ylös täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/tapahtuma/tormaamot-jatkuvat-myos-vuonna-2023/

Nähdään labissä!

Työ 2.0 Lab -tiimi

 

Työ 2.0 Lab on syntynyt unelmasta tehdä ja oppia asioita yhdessä, rajat ylittäen, ilmiölähtöisesti ja ihmiskeskeisesti. Onnistuaksemme tarvitsemme yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja tukevia rakenteita ja alustoja: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaaleja. Työ 2.0 Lab on kaikkien valtionhallinnossa työskentelevien sekä yhteistyökumppaniemme käytössä oleva yhteiskehittämisen alusta. Labin toiminnan kehittämisen takana on konsortio, johon kuuluvat Senaatti-kiinteistöt, Valtiokonttori, Valtori, HAUS ja VM. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/